Sosyal Danışma

Hastanede sosyal danışma hizmetlerinin yasal temellerine Sosyal Güvenlik Kanunu (SGB) V ve Bavyera Eyaleti Hastane Yasası’nda yer verilmiştir. SGB V §112 Madde 2 Nr. 4 ve 5 sigortalıların sosyal danışma ve destek haklarını düzenlemektedir. Bakım yönetimi de SBG V §11, Madde 4 ile düzenlenmiştir. Sosyal Danışma, çocuk ve genç romatolojisi bileşik tedavisi disiplinler arası tedavi ekibinin de bir parçasıdır.

Sosyal Danışma’nın ana hedefi, hastalara hastalığı kabullenme sürecinde eşlik ederek psikolojik, bedensel ve sosyal durumlarıyla gerçekçi bir şekilde yüzleşmelerine yardımcı olabilmektir. Sosyal Danışma çalışanları çeşitli konularda yardım ve danışmanlık hizmetleri sunarlar. Bunlara, sosyal-ailevi, okula dair, mesleki ve mali durum değerlendirmesi, sosyal haklara dair konular ve soruların netleştirilmesi, aile içinde ve arkadaş çevresinde bilincin geliştirilmesi ve gerekli hallerde ilişkilerin yeniden yapılandırılması, yaşam kalitesinin kaybı ile özdeşleştirilen sağlık bozulmasına dair olası üzüntülerle yüzleşilmesi ve hatta yaşamın anlamını sorgulama dâhildir.

Hedefe yönelik tedbirler - Hastalar ve hasta yakınlarına sunulanlar:

  • Özerk hareket edebilmeleri için hastalıklarına ve ilgili konulara dair bilgi 
  • Sosyal ve yasal konularda danışmanlık
  • Yaşla, okulla ve meslekle ilgili konularda danışmanlık
  • Hastalığın ve gündelik yaşamın idaresine yönelik danışmanlık
  • Günü yapılandırmaya yönelik pedagoji-tedavi olanakları
  • Sohbet olanakları ve ruhani destek

Sosyal Danışma’nın yaklaşımı doğrultusunda başvurulan sosyal hizmet / pedagoji yöntemleri: sistemik bakım; vaka yönetimi – destek yönetimi; hasta odaklı sohbet (aktif dinleme)

Psikososyal Danışma

Psikososyal Danışma

Gerek hastanede yatış süresince, gerekse taburcu edilme sonrasında hastaların, anne babaların ve hasta yakınlarının sosyal rehberlik desteğinden mahrum kalmamasını gözeten çok sayıda bilgi edinme ve danışma olanağı mevcuttur.

Hastalar ve anne babalarla ilk temas

Bütünsel yaklaşımın önemli bir boyutunu, sosyal danışma kapsamına giren hizmetleri hastalar ve anne babalarla ilk temas ve bilgilendirme görüşmesi sırasında şahsen tanıtmak oluşturur.

Danışma

Gençler ile anne babalara okul, iş yaşamı, sosyal haklar ve mesleki yönelim merkezinde danışma olanağı sunulmaktadır. Danışma konuları okul, meslek ve sosyal haklar ile ilintili sürecin bütününü kapsamaktadır. Danışma görüşmeleri ister bireysel ister grupla gerçekleştirilebilir.

Bilgilendirme toplantıları / Hasta eğitimi konsepti “Pauli Soruyor Haftası“

Hastalar, anne babalar ve hasta yakınları için her ay planlanan romatizma eğitimi dersleri vardır. Bu eğitimlerin planlanarak düzenlenmesi Sosyal Danışma’nın ilgili birimlerinin sorumluluğundadır. Her tedavi bölümünde hastalar için yaşa göre eğitim modülleri geliştirilmiştir.

Ruhani destek

Hastalar ve anne babalara ruhani destek hizmeti sunulmaktadır. Bunun dışında, hastalar ve anne babalarla kurulan çeşitli temaslarda da yine ruhani destek uygulamaları gündeme gelebilmektedir.

Gönüllülerden ziyaret ve refakat desteği

Gönüllülerden oluşan bir ekip, hastanenin psikososyal danışmanlık hizmetlerini destekler ve anne babanın / yakınların mevcut olamadığı hallerde hastane dışı randevularda çocuklara eşlik eder.

Destek grupları, anne baba birlikleri

Tüm Almanya çapında romatizma hastası çocuklar ve gençler odaklı anne baba birlikleri bulunur. Federal Alman Romatizma Birliği çatısı altında bir araya gelen bu birlikler geniş bilgi sunmaktadır. Hastalığının sorumluluğunu kendi ellerine almak isteyen gençler ve genç yetişkinlerin oluşturduğu genç romatizma hastaları grupları da deneyimlerini paylaşmak için buluşmakta, çeşitli konularda seminerler düzenlemekte ve “Rheumafon” adlı kendi telefon danışma hizmetlerini sunmaktadır.

Pedagojik bakım

Pedagojik bakım

Garmisch tedavi yaklaşımının bir yapıtaşı da çeşitli yaş gruplarından hastalara, anne babalara ve hasta yakınlarına yönelik çok yönlü pedagojik destek olanaklarıdır. Hedefimiz, hastanede yatılan süreyi hastalarımız için olabildiğince normal ve hasta yaşıyla uyumlu kılmaktır.

Haftalık boş vakit planı

Boş vakitlere yönelik pedagojik destek olanakları haftalık bazda çocuklar, anne babalar ve hasta yakınlarına sunulur. Etkinlikler sürekli olarak güncel bir haftalık planda sergilenir.

Boş vakit kapsamında çocuklar gündelik hastane yaşantısından biraz olsun sıyrılırken bir yandan da hastalıkla mücadelede destek alırlar. Çeşitli malzemelerin kullanıldığı birbirinden farklı oyunları deneyerek yaratıcılıklarını özgür kılarlar. Bunun için masa oyunları ve daha bir sürü olanak vardır.

Çocuk bakımı

Yaratıcı fikirler, şarkı ve halka oyunları, deney ve öyküler, tiyatro ve daha birçok olanak sayesinde çocuklar rengârenk, neşe dolu bir sabah geçirirler. Eğitmenler ihtiyaca göre çocuğun güçlü yanları ve ihtiyaçlarına odaklanırlar.

‚Villa’ 

‚Villa’ gençlere boş vakitlerini değerlendirebilecek etkinlikler (el işi, mutfak uğraşları, langırt-bilardo maçları, DVD seyri, oyunlar vb.), hasta anne babalarına da konaklama ile birlikte fikir ve deneyim alışverişinde bulunabilecekleri bir ortam sunan bir nevi yuva ortamıdır.

Müzik tedavisi   

Müzik tedavisi çocuklara olduğu kadar ailenin geri kalanına da dinlenerek rahatlama imkânı tanır. Müzik tedavisi hastalıkla mücadele kapsamında kabullenme ve dengeyi kurma olanağı sunar.