Psikolojik danışma

Psikolojik Danışma tedavi olanakları 

Kronik bir hastalık çocuklarda ve gençlerde yoğun duygular uyandırır. Birbirinden farklı zorluklara göğüs gerdikleri çeşitli evrelere ailenin geri kalanının da hep kendini uydurması gerekir. Ağrılar ve bedensel kısıtlar sosyal uyumu zorlaştırır. Yaşa göre ayarlanan gelişim alıştırmalarının üstüne bir de hastalıktan kaynaklanan ilave zorluklar eklenince hastada duygusal sorunlar ve/veya davranış bozuklukları gözlenebilir. Ancak bu mutlaka böyle olacak denemez; kronik bir romatizma hastalığı tam tersine, çocuklara ve gençlere özgüvenlerini ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı sağlayan ve böylelikle onları olgunlaştıran pozitif bir meydan okuma olarak da karşımıza çıkabilmektedir.

Küçük çocuklar bedensel kısıtları gençlerden daha farklı deneyimlediklerinden dolayı farklı çözüm kalıplarına ve motivasyona gereksinim duyarlar. Psikolojik Danışma romatizma hastası çocukların gündelik yaşamına yönelik yeterli, pratik destek sunabilir. Anne babalar sık sık çocuk yetiştirmeye veya gündelik düzenin yapılandırılmasına yönelik ilave zorluklarla karşı karşıya kalır. Psikolojik Danışma çocuklarla anne babaları hastalığın beraberinde getirdiği sıkıntılarla yüzleşme ve bunları aşma konusunda cesaretlendirmeye gayret eder. Hastalığın derin izler bırakması, aile içi ilişkilerin bozulması gibi durumlarda da psikolojik danışmanlık veya psikoterapi desteği faydalı olacaktır.

Bire bir hasta görüşmeleri ve anne baba görüşmeleri

Bire bir hasta görüşmeleri

Bire bir görüşmelerde ağırlık hastalığın aşılması ve psikoeğitime verilerek, hastayla beraber, onun kişisel durumuna özel bir biyo-psiko-sosyal vaka saptaması yapılır. Hasta bu sayede, romatizmal hastalığı çerçevesinde ortaya çıkabilecek psikolojik ve bedensel süreçleri öğrenir. Bunun üzerine hastalığı aşma, duygusal denge kurma ve ağrılarla daha iyi baş etmeye yönelik bireysel stratejiler geliştirip sınanır. Genç hastalara eski girişkenliklerini tekrar kazanma, daha neşeli olma ve sosyal etkinliklere aktif katılma yönünde destek olunur.

Anne baba görüşmeleri

Romatizmal hastalık çoğu vakada ailenin yaşamını uzun süre etkilediği için psikolojik ve duygusal destek ailenin her bireyine lazım olabilir. Bu açıdan, anne baba görüşmelerinde psikoeğitime ek olarak, anne babaları kaygılarıyla kabul ederek desteklemeye önem verilir. Çocukların gelecekte en iyi nasıl destekleneceği, okulla ilintili, sosyal ve mümkünse sportif etkinliklerden geri kalmadan aile yaşamının nasıl ahenkli yapılandırabileceği gibi konular anne babalarla görüşülür.

Rahatlama ve hayal gücü

Rahatlama ve hayal gücü    

Kronik bir hastalıktan veya ağrılardan kaynaklanan gündelik yaşam zorlukları ve stres, genellikle bedensel ve psikolojik gerilimi önemli oranda arttırır. Bu ise, psikolojik duruma ve ağrı algılamaya olumsuz etki eder. Rahatlama ve hayal gücü seanslarında, çocuklar ve gençler, kendi ruh halleri ve bedenleri üzerinde olumlu bir rahatlama etkisini nasıl yaratabileceklerini öğrenirler. Bu olanak, bireysel seanslardan küçük gruplara ve daha büyük gruplara yönelik rahatlama seansları şeklinde sunulmaktadır. İhtiyaç halinde hastalar kişiye özel hazırlanan rahatlama ve görselleştirme CD’leri temin ederek evde de çalışma ve faydalanma olanağını elde ederler.

Biyolojik geri bildirim

Biyolojik geri bildirim       

Bilimsel temelli, psikolojik bir alıştırma yöntemi olan biyolojik geri bildirim, vücuttaki en ufak değişiklikleri çeşitli algılayıcılar aracılığıyla ölçer. Bilgisayar tarafından işlenen bu bilgiler gerçek zamanlı olarak bir ekran veya hoparlör ile sergilenir. Biyolojik geri bildirim böylece, algılanamayan veya tam olarak algılanamayan bedensel süreç ve değişiklikleri (nefes alıp verme, parmak ısısı, kas kasılması vb.) hastalara bildirir. Hastalar da, çoğu zaman zorlanma veya stresle yakın ilişkili olabilen bedensel süreçleri yönetmek için bu sinyalleri bilerek ve isteyerek yönlendirmeyi öğrenir.

Belli bir eğitim süresi sonunda biyolojik geri bildirimin gerekliliği ortadan kalkar, zira genç hastalar bedenlerinin sinyallerini başlangıçtaki zayıf hallerinde doğru yorumlayarak bunlara cevap vermeyi artık öğrenmiştir.

At sırtında tedavi

At sırtında tedavi    

Hipoterapi veya at sırtında tedavi çocuklar ve gençlere keyif vermenin ötesinde, haletiruhiyeleri ve başarıya duydukları inanç üzerindeki olumlu etkisi olan ve bu yüzden çok önemsenen bir yöntem. Psikolojiyi esas alan hipoterapinin odağında artan oranda iletişim, karşılıklı ilişkiler ve psikolojik denge yer almaktadır. Hastaların atlarla paylaştığı çok sayıda pozitif duygusal deneyim, farkında olmasalar dahi, hastalıkla yenme ve ağrı algılama süreçlerinin her aşamasına olumlu yansır.

Atlı pedagoji alanında artan oranda atlarla deneyimlere dayalı çalışmalar söz konusu olmaktadır. Tedavinin odağında hareket, yeni duyusal deneyimler ve deneyip görmekten alınan haz yer alır.

Dövüş sporlarıyla ağrı tedavisi

Dövüş sporlarıyla ağrı tedavisi   

Dövüş sporlarıyla ağrı tedavisinin (fiziksel temas olmaksızın) odağında, kişiliğin güçlendirilmesi ve harekete karşı duyulan korkunun dindirilmesi yer alır. Taekwon Do, Tai Chi, Çi Gong ve Sun Mu Do yöntemleri ve hareketleri bedensel düzeyde büyük bir konsantrasyon, hâkimiyet ve eşgüdüm içerir. Hastalar nefes teknikleri, meditasyon alıştırmaları ve konsantre, yavaş hareketler yardımı ile kendi bedensel ve psikolojik potansiyellerini kontrollü bir biçimde keşfetmeyi öğrenir. Psikolojik düzeyde, binlerce yıllık Uzak Doğu felsefeleri doğrultusunda, bir grup içerisinde, hastalığı yenme ve ağrıyla mücadele unsurlarıyla zenginleştirilmiş bir farkındalık yardımıyla bedenle ruh arasında sağlıklı bir denge kurmanın formülleri paylaşılır. Bu bağlamda tek tek her hastanın kendini tanıyıp özgüvenini geliştirme ve kendi kendisine özenle yaklaşma yolunda kazanımlar sağlayabilmesi için kişisel dilekler, umutlar ve potansiyeller de göz önünde bulundurulur.