Romatizma hastası çocuklar ve gençlere yönelik Garmisch tedavi yaklaşımı

Kronik bir romatizmal hastalığa sahip çocuklar ve gençler multidisipliner bir yaklaşımla gayet iyi tedavi edilebilir. Bu da, deneyimli doktorlar ve terapistlerden oluşan bir takım gerektirir.

Bizim tedavi yaklaşımımızın temelini, özerk bir kişilik olarak çocuğa ve gence bütünleşik bakış oluşturmaktadır.

Yaklaşımımızın beş ayağı vardır:

01        Tıbbi tedavi

02        Bakım

03        Fizik Tedavi

04       Psikososyal ve pedagojik tedavi

05        Hastane okulu

Ekibimiz bu kapsamda bütünsel bir tedavi yaklaşımı doğrultusunda disiplinler arası bir çalışma sergiler. Başarılı bir tedavi için, farklı disiplinlerin etkileşimiyle en uygun bireysel tedbirler geliştirilir. Önemli paydaşlar olan anne babaya ve diğer hasta yakınlarına sürecin en başından itibaren kapsamlı bir destek sağlanmak suretiyle, çocuğun tedavisinin uzun vade başarısına olumlu katkıda bulunulur.