Araştırma, meslek eğitimi ve ihtisas

Biz, Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi’ne bağlı bir akademik eğitim hastanesi olduğumuz için, öğrencilerin eğitimiyle de ilgiliyiz. Buna ek olarak çocuk hasta bakımına yönelik bir meslek eğitimi ve doktorlara yönelik pediyatri ve/veya çocuk romatoloğu ihtisası sunmaktayız.

İhtisas ve meslek eğitimi

 • Çocuk hastalıkları ihtisas merkezi (30 aylık ihtisas yetkili)
 • Çocuk doktorlarına yönelik çocuk romatolojisi üst ihtisas merkezi (tam ihtisas yetkili)
 • Kendi hastanemizdeki bünyesinde çocuk hasta bakımına yönelik eğitim sunan meslek okulu
 • Tıbbi asistanlık odaklı meslek eğitimi merkezi
 • Çocuk ve genç romatolojisi üzerine yılda bir sempozyum
 • Kronik ağrıların tedavisi ile spor ve romatizma üzerine düzenli sempozyumlar
 • Çeşitli etkinlikler kapsamında eğitici sunumlar

Araştırma projeleri

Biyobankalar

 • GABi (Garmisch Artrit Biyobankası) DZKJR bünyesinde çocuk yaşlarda romatizmal hastalıkları araştırmak için kurulmuş bir biyobanka. Burada çeşitli romatizmal hastalıklara sahip bireylerden temin edilen kan ve eklem sıvısı gibi biyolojik unsurlar saklanarak ihtiyaç duyan çeşitli çalışma gruplarıyla isimsizleştirilmiş biçimde paylaşılmaktadır. GABi projesinin finansmanı, çalışanların verdiği eğitici sunumların gelirlerinden sağlanmaktadır.
 • AIDnet periyodik ateş sendromlarını ve sistemik juvenil artriti araştırma maksadıyla kurulmuş bir biyobankadır (çok merkezli AID-Net). Periyodik ateş sendromlu hastalardan alınan biyolojik öğeler Münster Üniversitesi yönetiminde bir merkezde incelenir. Proje  Federal Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (teşvik no 01 GM 097) tarafından desteklenmektedir.

DZKJR’de klinik araştırmalar

 • SEPIA klinik araştırması (Garmisch-Partenkirchen juvenil idiyopatik artrit hastalarında habis hastalıklar konulu vaka kontrol araştırması) Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi yönetiminde, çocuk romatizmasında biyolojik ajan içeren ilaç kullanımı ile habis tümör oluşumu arasında bir bağlantı olup olmadığını araştıran iki yıllık, bilimsel nitelikli bir klinik araştırma. Bu araştırmanın finansmanını „ Hilfe für das rheumakranke Kind“ yardımlaşma derneği temin ediyor.
 • JASMIn (Metotreksata aşırı duyarlılığa dair juvenil artrit araştırması) sık kullanılan bir artrit ilacı olan metotreksatla tedavide aşırı duyarlılık belirtilerinin (bulantı / karın ağrıları) sıklığı ve seyrini araştırıyor. Bir yandan da moleküler genetik yöntemleriyle, metotraksatın vücutta işlenişine etki ettiği bilinen genlerle olan bağlantı da araştırılıyor. Bu araştırma da "Hilfe für das rheumakranke Kind" yardımlaşma derneği tarafından destekleniyor.
 • Rituksimab klinik araştırması özellikle ağır özbağışıklık hastalıklarında tercih edilen, modern bir bağışıklık baskılayıcı ilaç olan rituksimab tedavisinde bağışıklık sisteminde meydana gelen değişiklikleri araştırıyor. Araştırmanın hedefi, yan etkilerin gözlenmesine ve erken teşhisine dair öneriler ileri sürebilmek. Bu klinik araştırma da "Hilfe für das rheumakranke Kind" yardımlaşma derneği tarafından destekleniyor.
 • Bağışıklık baskılamada aşılara dair klinik araştırma bağışıklığı baskılayıcı ilaçlarla tedavide suçiçeği aşısının kaldırılabilirliğini ve etkisini araştırıyor.

 

Romatizmalı çocuklar ve gençlere yönelik 3 boyutlu hareket analizi laboratuvarının halen devam eden iki araştırması mevcut:

 

 • PMW araştırması romatizma hastası çocuklarda kolların ve bacakların oynaklığının, kuvvetinin ve eşgüdümünün geliştirilmesini hedefleyen bir ev alıştırması programının (önleyici hareketlilik idmanı) etkinliğini araştırıyor. Bu bağlamda ev alıştırması programının etkisi, bilgisayar destekli 3 boyutlu hareket analizi ile değerlendiriliyor. Bu araştırmayı Alman Çocuk Romatizması Vakfı destekliyor.
 • TNF işlevselliği araştırması romatizma hastası çocuklarda TNF blokerleri adı verilen biyolojik ajanlarla tedavinin, hareketliliği geliştirip geliştirmediğini araştırıyor. İlaçların etkisini tespit etmek için denge ölçümleri, gündelik hayat etkinliklerinin belirlenmesi ve 3 boyutlu hareket analizleri bilgisayar destekli inceleniyor. Bu araştırmaya destek sağlayan, Pfizer firması.
 • sJIA fenotip araştırması otoantikor profili karakterizasyonu yardımıyla, akut sistemik artritin uzun vadeli kronik-aktif poliartrite (CAPA-SoJIA) dönüşme sıklığını araştırıyor (epidemiyolojik gözetim). Bu araştırmaya destek sağlayan, Novartis firması.

İlaç endüstrisi işbirliğiyle yürütülen klinik araştırmalar

 •  ß-SPECIFIC 3 Sistemik juvenil idiyopatik artrit hastalarında canakinumabın etkinliği üzerine rastgeleleştirilmiş, plasebo kontrollü bir çift kör araştırmanın genişletilmesi. Bu klinik araştırmayı yürüten, Novartis firması.
 •  STRIVE farklı şiddette juvenil idiyopatik artrit vakalarında adalimumab (Humira®) tedavisinin uzun vade güvenliliğinin araştırıldığı küresel çaplı 10 yıllık bir gözlem çalışması. Bu araştırmayı yürüten, Abbvie firması (eski Abbott).

Veri bankaları

 •  ICON yakın dönemde hastalanmış juvenil idiyopatik Artrit (JIA) hastalarına yöneltilen standart bir anket. Hedef özellikle hastalığın seyrini etkileyen etkenleri belirleyebilmek. Bu çok merkezli veri bankası Federal Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı desteğiyle Almanya’nın en büyük 10 çocuk romatizması merkezinde kuruldu.
 •  Kinder-Kerndokumentation 1997’den beri tüm Almanya çapında temel yetişkin belgeleme ile birlikte sürdürülüyor. Temel belgeleme çocuk romatolojisi servislerine gelen romatizma hastası çocukları ve gençleri kapsıyor. Değerlendirici sağlık araştırması sorularıyla hastalığın zorlukları ve bireysel vakaların seyrine dair klinik-epidemiyolojik konuları bir araya getiriyor.
 •  BIKER Register hastaların 5 yıl kadar gözlemlendiği uzun vadeli bir çalışma sayesinde çocuk ve genç yaşlarda etanercept tedavisinin ve başka biyolojik ajanların etkilerine ve yan etkilerine dair çıkarımlar yapabilmeyi hedefliyor.
 •  JuMBO-Register çocuk biyolojik ajan veri bankasının (BIKER) devamı niteliğinde. Yetişkinliğe geçmiş hastaların ilkin bir 8 yıl daha gözlemlenmesi yoluyla hem etanercept tedavisinin (MTX’e kıyasla) uzun zaman etkinliği ve güvenliliğine, hem de JIA’nın yetişkin yaşlardaki masraflarına dair çıkarımlar yapabilmeyi hedefliyor.