Emin ellerde sağlığa kavuşmak

Emin ellerde sağlığa kavuşmak

Başından itibaren doğru ellerde „... son derece özel bir ortamda en yüksek kalite...“

Biz kimiz?

„Diakonisches Werk Bayern e.V.“ üyesi olan Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gemeinnützige GmbH, çocuk ve genç romatolojisinde ve çocuk ve genç yaşlarda kronik ağrı tedavisinde uzman Alman Çocuk ve Genç Romatolojisi Merkezi (DZKJR) ile    sosyal pediyatri merkezi’nden oluşur.

 

   Sosyal pediyatri merkezi’miz gelişim bozukluklarına ve kronik hastalıklara yakalanabilecek veya yakalanmış çocukların ve gençlerin poliklinik tedavisinin yapıldığı disiplinler arası bir tesistir.

 

60 yıllık geçmişe sahip DZKJR, yılda yaklaşık 2.500 yatılı hasta ve 900 kadar poliklinik hastasıyla Avrupa’nın en büyük çocuk ve genç romatolojisi akut bakım kliniği olma özelliğine sahiptir.
Hastanemiz çocuk ve genç hastalıkları alanında 2 yıllık ihtisas ile Çocuk romatolojisi alanında 1,5 yıllık üst ihtisas sunmaya yetkilidir.
Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi’ne (LMU) bağlı bir eğitim hastanesi olan Alman Çocuk ve Genç Romatolojisi Merkezi’nin bünyesinde ayrıca bir hasta okulu ile bir de çocuk hasta bakımı ve sağlık meslek okulu yer almaktadır.

Genç hastaları ve ailelerini muteber bir çerçevede ağırlamayı görev kabul ediyoruz. Bu bağlamda, insancıl Hristiyan dünya görüşü bize ışık tutmaktadır.

Nasıl çalışıyoruz?

Hizmetlerimizin odak noktasında çocuklar, gençler ve anne babalar yer almaktadır.

 

Garmisch Tedavi Yaklaşımı bütünleşik, disiplinler arası tutumuyla uluslararası üne sahiptir. Tıbbi, bakıma yönelik, fiziksel ve psikososyal tedavi ile hastane okulu da bizim için eşit önemdedir.

 

Bilgilendirmeye, danışmaya, kişisel ilgi ve bire bir görüşmeye vakit ayırıyoruz. Bize emanet edilen çocuklara ve gençlere hayatlarının zor dönemlerinde eşlik etmeyi ve uzmanlığımızla hastalıklarını yenmelerine katkıda bulunmayı temel görevimiz olarak görüyoruz.

 

Hastalarımız ve yakınlarıyla açık, saygı çerçevesine oturan bir ilişki kuruyoruz. Yaşam kalitesinin korunması yahut yeniden tesis edilmesi hedefinin gerektirdiği doğrultuda çalışıyoruz.

Çalışmalarımızı, çalışma arkadaşlarımızla işbirliği, saygı ve ilgili bilgilerin aktif paylaşımı odaklı bir ilişki temeline oturtuyoruz.

Ne istiyoruz?

Sağlık politikası ve ekonomi çerçevesinde hastanenin mali istikrarı, hastalarımızın optimal bakımı için şarttır. Kar amacı gütmeyen kuruluş niteliğimizle kaynakların sorumlu bir biçimde kullanılması ve kalite güvencesine ve yenilikçi süreçlere yönelik tedbirlerin uygulanması için çaba harcıyoruz. Bu bağlamda, elde edilen gelir ve imkânların tamamı, hastanemizin idamesi ve geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

Tüm kararlarımıza hep insancıl Hristiyan dünya görüşümüz ışık tutmaktadır. Diakonisches Werk Bayern üyesiyiz, ayrıca Rummelsberger Dienste für Menschen ve Evangelischer Diakonieverein Berlin-Zehlendorf e. V. kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktayız.

Nach oben