Hastane yönetimi

Hastane yönetimini, tıbbi direktör, hasta bakıcı direktörü, idari direktör ve sosyal pediyatri merkezi direktörü birlikte üstlenmektedir.

 

Hastanemizin organizasyon şeması

 

Hastane yönetimi