Klinik yönetimi

Klinik yönetimi, tıbbî yönetim, bakım hizmetleri yönetimi, ticarî yönetim ve sosyal

pediyatrik merkez yönetimi ile birlikte yerine getirilmektedir:

 

Prof. Dr. Johannes-Peter Haas

Tıbbî direktör, genel müdür

 

 haas.johannes-peter(at)rheuma-kinderklinik.de

 

 

 

 

 

Sr. Dorothea Herz

Bakım hizmetleri yönetimi

 herz.dorothea(at)rheuma-kinderklinik.de

Diakon Martin Barfuß

İdari yönetici, genel müdür

 barfuss.martin(at)rheuma-kinderklinik.de

Dr. Hans Kopp

Sosyal pediyatrik merkez yöneticisi

 

 kopp.hans(at)rheuma-kinderklinik.de