Ebeveynler için:

Romatizma nedir?

"Çocuk ve Gençlik Romatizması" (jüvenil idyopatik artrit) kavramı altında, değişik kronik, ağrı verici rahatsızlıklar toplanmaktadır. Onların hepsinin birlikte sahip olduğu, onların otoimmun hastalıklar olmasıdır.  

Tek tek hastalıkların görüntüleri ve çocuklardaki romatizmanın nasıl fark edilebileceği hakkında sizi, memnuniyetle şahsen bilgilendiririz; bunun için lütfen bizimle temasa geçiniz.

 Jüvenil idyopatik artrit

 Oligoartrit  http://www.rheuma-kinderklinik.de/fuer-eltern/rheuma-und-schmerzen/was-ist-rheuma/fuer-eltern/rheuma-und-schmerzen/was-ist-rheuma/bekannte-krankheitsbilder.htm#c1813

 Romatoid faktör pozitif  poliartrit

Romatoid faktör negatif  poliartrit

 Psöriyatik artrit

 Enteziti ile ilişkili artrit

 İridosiklit (Uveit)

 Sistemik jüvenil idyopatik artrit (Still-Sendromu)

 Kolajenözler

 Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)

 Dermatomiyozit

 Sklerodermi

 Vaskülit

 

Ağrıları şiddetli hissetme sendromu nedir?

Metin noksan

Sık sorulan sorular

- Çocuklarda hangi tür romatizma vardır?

En sık yangısal romatizma biçimleri şunlardır:

Enfeksiyon nedenli romatizma  (reaktif artrit)

Jüvenil idyopatik artrit (JİA)

Bağ dokusu romatizması (kolajenözler)

Kan damarı romatizması (vaskülit sendromu)

Kemik romatizması (kronik tekrarlayan çok odaklı osteomiyelit – CRMO)

Bu farklı romatizma biçimlerinde yangı süreci, vücudun birçok bölgesinde meydana gelebilir, ki böylece, hastalık görüntüsüne göre, eklemlerin yanı sıra gözler, deri, kaslar, kemikler veya iç organlar dahi hastalanabilir. (Daha fazla enformasyon).

- Çocukta romatizma – romatizma hangi yaşta ortaya çıkabilir?

Tek tek, çok seyrek romatoid rahatsızlıklar daha yeni doğanlarda bile ortaya çıkabilir. En sık yangısal romatiod rahatsızlık çocuk yaşta, jüvenil idyopatik artrit, seyir biçimine göre, küçük çocuk, okul veya genç çocukluk yaşlarında, bazen daha 1 veya 2 yaşındayken başlar.

Kolajenözler ve vaskülit sendromu her yaşta ortaya çıkabilir. Tanıma göre, bir romatoid rahatsızlık 16 yaşından önce ortaya çıkarsa, o „jüvenil“ (çocukluk dönemi) olarak nitelendirlir.

- Çocuktaki romatizma nasıl erken fark edilebilir?

En sık romatizma biçimi – jüvenil idyopatik artrit – eklem şişmeleri ve ağrılar ile başlar. Çocuklar, çoğunlukla, ağrılardan az yakınır, fakat eklemleri sakınan kusurlu duruşlar yer alıyorsa, örneğin diz ekleminde bükme pozisyonu. Dikkatli ebeveynler, çocukların hareket tarzlarındaki değişikliği fark eder, sık olarak, özellikle sabahları, eklemlerde bir bükülmezlik mevcut olur. Sürekli eklem ağrıları, huzursuz bir şekilde uyumaya veya hattâ artan bir şekilde saldırgan veya depresif davranışlara sebebiyet verebilir. Çocuktaki romatizma bazen, haftalarca süren veya tekrar tekrar ortaya çıkan, anlaşılmayan ateş ile, başlar. Bunun eşliğindeki egzama, eklem ve kas ağrıları veya hattâ iç organlardaki rahatsızlık, romatizmayı gösterir.

Kolajenözler ve vaskülit sendromlarda derideki değişiklikler, ilk hastalık belirtileridir; sık olarak, yüksek ateş, yorgunluk, bitkinlik ve iştahsızlık gibi spesifike olmayan semptomlar ile birleşiktir. 

- Romatizmanın nedeni nedir?

Şimdiye kadar tam bir neden bilinmemektedir. Şansızlıkla bir araya gelen iç faktörler (yapı, anormal reaksiyon gösteren bağışıklık sistemi) ve dış etkenlerin (enfeksiyonlar, kazalar, ruhsal yüklenmeler, stres) romatizmaya sebebiyet verdiğinden hareket edilmektedir. Şimdiye kadar, çocuklardaki romatizmanın baş göstermesini koruyucu önlemler ile engelleyebilecek olan, hiçbir uyarı yoktur.       

- Cocuklardaki romatizma iyileştirilebilir mi?

Romatizmanın nedeni şimdiye kadar tam olarak bilinmediğinden ve büyük bir olasılıkla da çeşitli olduğundan, henüz tamamen iyileştirebilmeyi söz veren hiçbir ilâç yoktur. Fakat, bugün elde bulunan terapi konseptleri ile, çoğu durumlarda, iyi bir sonuç elde edilmektedir.

Çocuk yaştaki romatizma, her zaman için, tekrar duraklayabilir, erkenden ve tutarlı tedavi ile, çoğunlukla da kalıcı zararları olmaksızın.